Dr. med. Christoph Hillebrand
Facharzt Innere Medizin, Facharzt Innere Medizin und Kardiologie, Zusatzbezeichnung Sportmedizin, Zusatzbezeichnung Notfallmedizin
Heide Kemper
MFA Praxisleitung, QM-Beauftragte
Marlies Koch
MFA Medikamentenbeauftragte
Weronika Szwaracka
MFA, DMP-Schulungen (Diabetes/arterielle Hypertonie)
Rebecca Küppers
Diabetesberaterin / Diätassistentin
Copyright 2021. Praxis für Innere Medizin Dr. med. Christoph Hillebrand